Dołącz do nas na Facebooku

Poleć nas na Facebooku

Profesjonalna Oprawa Obrazów i Luster, Grafik w Ramy Drewniane i aluminiowe, Passe-partout

Opraw obraz albo lustro

Eugeniusz Ochonko

Eugeniusz Ochonko

„Zwykło się uważać, że rysunek, najbardziej spontaniczny zapis wrażliwości twórcy, najjaskrawiej obnaża artystę. Zdaje się, że to przeświadczenie nie jest obce Eugeniuszowi Ochonko, który bardzo sumiennie odrobił lekcję z rysunkami starych mistrzów, rozumie jakie znaczenie posiada intrygująca gra linii budujących przetrzeń, tworzących lustra, w których, niczym w powieści Marqueza, świat realny ewokuje ten ukryty, niekoniecznie magiczny.”

W sposób bardzo konsekwentny kontynuuje mieszanie świata rzeczywistego z fantasmagorią, obejmując swoją bardzo poetycką wizją motywy i inspiracje bardzo zróżnicowane zarówno to, co jednostkowe, co istnieje tu i teraz i to, co ogólne, uniwersalne lub, jak to można inaczej, abstrakcyjne.

Bardzo trudno nazwać ten świat, być może jest to realizm fantastyczny lub groteskowy. Jego dwuznaczność w ostatecznym wyniku ma charakter poetycki i liryczny, chociaż autor nie zrezygnował w nim ze swojej ironii napotykając w świecie materialnym na nieistniejące rzeczywistości, ale które są jednak oczywiste ponieważ już się ukazały.

Niemal możemy usłyszeć szum podekscytowanych głosów, tumult poruszających się ciał uderzających o siebie nawzajem. Jest to świat znajdujący się pod wpływem świadomości i podświadomości, który ujawnia swoje tajemnice.

Motywy wypełniają przestrzeń, narastają sylwetkami i pomieszaniem kolorowych plam, tworząc swoje własne narracje, bardzo charakterystyczne, niepodobne do innych szukając swej formy w gorsecie rozwiązań przestrzeganych bardzo ściśle, które harmonizują się w organicznej jedności, dając w ten sposób przestrzeń trójwymiarową, bardzo malarską. Uparcie pokazują możliwość pogodzenia, co więcej idealnej harmonii świata skonstruowanego i idealnego ze światem form naturalnych gdzie, jak w dziełach renesansowych mistrzów, rzeczywistość zostaje umieszczona w strukturach idealnych i intuicyjnych, tworząc świat doświadczeń, odczuć i przekazów indywidualnych. Dla Eugeniuza Ochonko obraz nie jest stylizowaną ilustracją jednej z banalnych i uznanych prawd, ale stanowi sumę refleksji nad bardzo małym i szczegółowym wycinkiem rzeczywistości.

Wejdźmy wraz z malarzem w świat wizji zakotwiczonych w przestrzeni, naprawdę pozbawiony wszelkich elementów transcendencji, wejdźmy w świat blisko groteski, ale pozbawiony okrucieństwa i nienawiści. te wizje niepokoją i intrygują, zazwyczaj są pięknie skonstruowane, a czasami rozbierają odbiorcę swoją łatwowiernością. Można je interpretować na wiele sposobów, ale nie można przypisać ich jednemu prądowi artystycznemu.

Malarz waha się pomiędzy tym co uniwersalne, a tym, co względne. Precyzja, a przy tym lapidarny i czasami skrótowy charakter jego obrazów miesza wiele sfer rzeczywistości w miarę jak sen i żywa iluzja przenikają się w nich coraz głębiej, tam gdzie prawdą artysty jest brak prawdy, gdzie rodzą się cienie bez duszy, połączenie wszystkich bytó w jedności idei, treści i formy.

Jerzy Kamrowski


Zobacz pełną biografię